Локални срещи на клуба в София и страната

Провеждат се веднъж месечно през летния сезон, като информация за деня, часа и мястото на срещата се публикуват на клубните станици.

Булвеспа Дни

Веднъж годишно Веспа Клуб България организира Булвеспа дни, като мероприятието има за цел да събере всички любители и почитатели на Веспа от страната и чужбина. Мероприятието се провежда в рамките на няколко дни на различни места в България.

Пътуванията извън страната

Пътуванията извън страната за международни мероприятия и срещи се планират допълнително от членовете на клуба на някоя от срещите ни.

Световни Веспа дни

По традиция някои от членовете на клуба посещават световните дни на Веспа, които всяка година се провеждат през месец юни на различни места по света.